BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sevgili üniversite adayları “ÖSYM'YE ÇAĞRI: GENÇLERE TERCİHTE YÜKSELME HAKKI” yazısında...

Üniversiteye giriş sistemi bu yıldan geçerli olmak üzere değiştirildi. Bu yıl, üniversite eğitimi...

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 19-20 Haziran ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde beş oturumda...

Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı...

Güncel Bilgiler

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından her yıl kamu kurumlarına ilk kez atanacaklar için düzenlenen bir sınavdır.  KPSS’ye;  lisans, ön lisans, lise mezunu ya da sınav geçerlilik süresi içinde (iki yıl) mezun olabilecek durumdaki adaylar girebiliyor.

Kamu kurumlarına atanacak tüm personeli belirlemek amacıyla ilk olarak 1999 yılında uygulamaya konan sınav; 1999 ve 2000 yıllarında DMS (DevletMemurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) ve 2002 yılından itibaren de KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adıyla yapılmaktadır.

KPSS/A – KPSS/B KADROLARI

KPSS; KPSS A, KPSS B, KPSS Öğretmenlik olmak üzere üç kategoride ve toplam 4 oturumda yapılmaktadır. İki oturum Cumartesi, iki oturum da Pazar günü uygulanmaktadır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak personeli içerir.

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personeli içerir.

Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik1. maddesinin 3. Fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları yukarıdaki kadroların kapsamı dışındadır.

KPSS A Grubu atamalarında yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti. Nisan 2011 tarihinde yapılan değişiklikle yaş sınırı 35 olarak belirlendi.

KPSS OTURUMLARI

KPSS 1.oturumu Cumartesi öğleden önce yapılmaktadır. 120 soru için 120 dakikanın verildiği bu oturuma KPSS’ye başvuran herkesin karılması zorunludur. Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Ön lisans/lise mezunlarının katıldığı KPSS/B sınavında sadece tek oturum yapılmaktadır.

1. Oturum (Cumartesi Sabah)

a) Genel Yetenek Testi (60 Soru)
b) Genel Kültür Testi (60 Soru)

KPSS sınavına giren herkes bu oturuma katılmak zorundadır. Bu oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek başlıkları altında toplam 120 sorulmaktadır. Sadece KPSS/A (Lisans) için isteğe bağlı olarak 60 soruluk İngilizce sınavı da Cumartesi sabah oturumunda yapılmaktadır.

Cumartesi sabah oturumunda sorulan Genel Yetenek Testi, 30 Türkçe sorusu ve 30 Matematik sorusundan oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise 30 Tarih, 18 Coğrafya ve 12 Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.

YABANCI DİL SINAVI İSTEĞE BAĞLI

Yabancı Dil testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmez. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanır ve paketlenerek koruma altına alınır. Ardından Yabancı Dil testinin soru kitapçıkları ve cevap kağıtları dağıtılır ve sınav uygulanır.

2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)

Cumartesi öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri sınavına sadece öğretmen adayları
girebilmektedirler. Öğretmen adayı olmayanlar bu sınava giremezler. Bu oturumda adaylara 120 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

3. Oturum (Pazar Sabah)

a) Hukuk (40 Soru)
b) İktisat (40 Soru)
c) İşletme (40 Soru)
d) Maliye (40 Soru)
e) Muhasebe (40 Soru)

Pazar sabahı yapılan 3.oturumdaki sınava lisans son sınıf öğrencileri ile lisans mezunları katılabilmektedir. Bu oturumda adaylara 200 soru için 210 dakika süre verilmektedir.

4. Oturum (Pazar Öğleden Sonra)

a) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (40 Soru)
b) Ekonometri (40 Soru)
c) İstatistik (40 Soru)
d) Kamu Yönetimi (40 Soru)
e) Uluslararası İlişkiler (40 Soru)

Pazar öğleden sonra yapılan 4.oturumdaki sınava lisans son sınıf öğrencileri ile lisans mezunları katılabilmektedir. Bu oturumda adaylara 200 soru için 210 dakika süre verilmektedir.

KPSS 3. ve 4.oturumlarda yapılan sınavlara katılmadaki amaç, KPSS/A kadrolarına atanabilmek için gerekli puanı elde etmektir.

2012 KPSS SINAV TARİHLERİ

Lisans düzeyindeki adaylar için KPSS 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde uygulanacak. Lisans adayları KPSS için başvurularını 9-18 Nisan 2012 tarihleri arasında yapacak.

Ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki adaylar için KPSS 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanacak. Ortaöğretim ve ön lisans adayları KPSS için başvurularını 18 Haziran- 4 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapacak.

 

KPSS TESTLERİNİN KAPSAMI

GENEL YETENEK  (60  Soru)

1- TÜRKÇE  %50  (30 Soru)

a) SÖZCÜK BİLGİSİ  %5 3
b) DİL BİLGİSİ  %10 6
c) ANLATIM ÖZELLİKLERİ  %5 3
d) OKUDUĞUNU ANLAMA  %30 18

2-  MATEMATİK  %50  (30 Soru)

a) SAYILARLA İŞLEM YAPMA  %10 6
b) MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARARLANMA  %10 6
c) PROBLEM ÇÖZME %20 12
d) TEMEL GEOMETRİ BİLGİLERİNDEN YARARLANMA  %5 3
E) TABLO, GRAFİK OKUMA VE YORUMLAMA %5 3

GENEL KÜLTÜR  (60 Soru)

1-  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  %40  (24 Soru)

a) 3.SELİM ve TÜRK İNKILABINI HAZIRLAYAN ETKENLER  %5 (3 Soru)
b) ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI  %10 (6 Soru)
c) ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI  %15 ( 9 Soru)
d) ATATÜRK DÖNEMİ: İÇ OLAYLAR VE DIŞ POLİTİKA  %10 (6 Soru)

2) TÜRKİYE COĞRAFYASI  %30 (18 Soru)

a) TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ %5 (3 Soru)
b) TÜRKİYE'NİN BEŞERİ ÖZELLİKLERİ %5 (3 Soru)
c) TÜRKİYE'NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ %20 (12 Soru)

3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15 (9 Soru)

a) HUKUK BAŞLANGICI, GENEL KAMU HUKUKU, DEVLETLER HUKUKU %5 (3 Soru)
b) ANAYASA %5 ( 3 Soru)
c) İDARE %5 (3 Soru)

4) TÜRKİYE VE DÜNYA İLE İLGİLİ GENEL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR %5  (3 Soru)

5) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ %10  (6 Soru)

a) SELÇUKLULAR VE ÖNCEKİ DÖNEM (OSMANLI'LAR ÖNCESİ) %5 (3 Soru)
b) OSMANLILAR DÖNEMİ %5  (3 Soru)

EĞİTİM BİLİMLERİ (120 Soru)

1) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ %50 (60 Soru)

a) GELİŞİM PSİKOLOJİSİ %10 (12 Soru)
b) ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ %25 (30 Soru)
c) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME %15 (18 Soru)

2) PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM %35 (42 Soru)

a) PROGRAM GELİŞTİRME %10 (12 Soru)
b) ÖĞRETİM METOTLARI %25 (30 Soru)

3) REHBERLİK %15 (18 Soru)

Kpss Testlerinin Kapsamını Gösteren Tablo

KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Türkçe

% 50

30 soru

Sözcük Bilgisi

% 5

3 soru

Dil Bilgisi

% 10

6 soru

Anlatım Özellikleri

% 5

3 soru

Okuduğunu anlama

% 30

18 soru

Matematik

% 50

30 soru

Sayılarla İşlem Yapma

% 10

6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma

% 10

6 soru

Problem Çözme

% 20

12 soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama

% 5

3 soru

Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma

% 5

3 soru

KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

% 40

24 soru

III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler

% 5

3 soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı

% 10

6 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları

% 15

9 soru

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

% 10

6 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri

% 10

6 soru

Selçuklular ve önceki dönem

% 5

3 soru

Türkiye Coğrafyası

% 30

18 soru

Türkiye’nin fiziki Özellikleri

% 5

3 soru

Türkiye’nin beşeri özellikleri

% 5

3 soru

Türkiye’nin ekonomik özellikleri

% 20

12 soru

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

% 5

3 soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi

% 15

9 soru

Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku

% 5

3 soru

Anayasa Hukuku

% 5

3 soru

İdare hukuku

% 5

3 soru

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru)

1) Eğitim Psikolojisi

%50

2) Program Geliştirme ve Öğretim

%35

a) Gelişim Psikolojisi

%10

a) Program Geliştirme

%10

b) Öğrenme Psikolojisi

%25

b)Öğretim Metotları

%25

c) Ölçme-Değerlendirme

%15

3) Rehberlik

%15

 

KPSS LİSE VE ÖNLİSANS SINAV KONU DAĞILIMLARI GENEL YETENEK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

KPSS’de Genel Yetenek Sınavı 75 soru içermektedir. Bu sınavda 37 soruluk Türkçe ve 38 soruluk Matematik testi bulunmaktadır. Matematik testinde her yıl 3 veya 4  Geometri sorusu da bulunmaktadır.  KPSS’de öğrencilerin en çok zorlandığı bölüm Matematik olmaktadır.

TÜRKÇE (Toplam 37 Soru)

-Sözcükte Anlam
-Cümlede Anlam
-Paragraf
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Anlatım Bozukluğu

MATEMATİK(Toplam 34-35 Soru)

-Sayılar (Doğal sayılar, Tam sayılar, Kesirli Sayılar, Irasyonel Sayılar)
-Üslü Sayılar
-Köklü Sayılar
-Bülünebilme, OBEB ,OKEK
-Sıralama, Basit Esitsizlikler, Mutlak Değer
-Çarpanlara Ayırma
-Oran Orantı
-Denklem Sistemleri
-Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, İşçi-Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım, Hız)
-Kümeler
-İşlem
-Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
-Grafik ve Tablo okuma

GEOMETRİ(Toplam 3-4 Soru)

-Açılar
-Çokgenler
-Çember, Daire
-Analitik Geometri
-Katı Cisimler

GENEL KÜLTÜR  SINAVI KONU BAŞLIKLARI

KPSS’de Genel Kültür Sınavı 75 soru içermektedir. Bu sınavda 37 soruluk Tarih , 23 soruluk Coğrafya ve 15 soruluk Vatandaşlık-Anayasa-Güncel konular testi bulunmaktadır.

TARİH (Toplam 37 Soru)

-İslam Öncesi Türk Devletleri
-Türk-İslam Tarihi
-Osmanlı Tarihi
-Osmanlı Devletinin Duraklama Devri
-Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi
-Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
-Kurtuluş Savaşının Hazırlık Aşaması
-Kurtuluş Savaşını Askeri Aşaması(Cepheler)
-Türk İnkılapları ve Yeniden Yapılanma Dönemi
- II. Dünya Savaşı ve Sonrası

TÜRKİYE COĞRAFYA (Toplam 23 Soru)

-Coğrafi Konum
-Türkiye’de yeryüzü şekillerinin oluşumu
-Türkiye’nin  Akarsuları
-Türkiye’nin İklimi
-Türkiye’nin Bölgeleri(Beşeri – Ekonomi – Madenler v.b.)

VATANDAŞLIK (Toplam 15 Soru)

-İnsan Toplum İlişkileri ve Toplumsal Kurallar
-Devlet ve Demokrasi
-İnsan hakları ve Uluslararası Kuruluşlar
-Anayasa, İdare Hukuk, Milli Güvenlik, Ekonomi

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY