BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sevgili üniversite adayları “ÖSYM'YE ÇAĞRI: GENÇLERE TERCİHTE YÜKSELME HAKKI” yazısında...

Üniversiteye giriş sistemi bu yıldan geçerli olmak üzere değiştirildi. Bu yıl, üniversite eğitimi...

Üniversitelere 2 bin araştırma görevlisi alınacak. Araştırma görevlisi alımı için başvurular 6...

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 19-20 Haziran ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde beş oturumda...

Son Haberler

Üniversiteye yerleştirmede Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı uygulaması kaldırıldı. ÖSYM’nin güncelleyerek 29.05.2012 tarihinde yayınladığı 2012-ÖSYS Kılavuzu’na göre sınavda okul başarısının yerleştirme puanına olan katkısı ortadan kalktı. Yeni uygulamaya göre öğrencinin bireysel başarısı ön plana çıktı. Söz konusu uygulama 2012 yılından itibaren geçerli olacak. Bu uygulamanın,  gelecek yıldan itibaren

öğrencilerin başarılı okullardan, özellikle Fen ve Anadolu Liseleri’nden kaçışını başlatacağı belirtiliyor.

Yapılan değişiklikle üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yalnızca bireysel başarı dikkate alınacak. Okulun sınavdaki başarısına göre öğrencinin puanının ağırlıklandırılması yani AOBP uygulaması son buldu.

ÖSYM 29.05.2012 tarihinde,  eğitim sistemini 4+4+4 şeklinde değiştiren 6287 sayılı yasada yer alan ve yükseköğretime yerleştirme puanlarının hesaplanmasında değişiklik getiren düzenlemeye göre 2012-ÖSYS Kılavuzu’nu güncelledi. Yeni hesaplama sistemi bu yıl YGS’ye giren ve Haziran’da yapılacak LYS’ye katılacak öğrencileri etkiliyor.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI DİKKATE ALINACAK

Yeni değişikliğe göre artık okulların başarısı yerleştirme puanlarında etkili olmayacak. Çünkü okulun başarısını da dikkate alan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) artık olmayacak. Bunun yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yani öğrencinin diploma notu dikkate alınacak. Bu notun da yüzde 12’si yerleştirme puanına eklenecek. 2012-ÖSYS Kılavuzu’nda “Tüm adayların yerleştirme puanları hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanları 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır.”  ifadesi yer almaktadır.

Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (0,12) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Yeni uygulamaya göre, eskiden ortaöğretim bitirme başarı notlarının en küçüğü 100 en büyüğü 500 iken bu kez en düşüğü 250 en büyüğü de 500 olarak hesaplanacak. Bu puanın da yüzde 12’si öğrencinin sınavdan aldığı puana eklenecek. Böylece öğrenciler OBP’den en düşük 12, en yüksek 60 alırken, bu kez en düşük 30, en yüksek 60 alacak. Bir başka ifadeyle; bir öğrenci okulun en düşük ortaöğretim başarı puanına sahipse  250x0,12=30 puan alacak, en yüksek ortaöğretim başarı puanına sahipse 500x0,12=60 puan alacaktır.

ÖNCEKİ UYGULAMAYA GÖRE AOBP VE YERLEŞTİRME PUANI

Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) hesaplandıktan sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanmaktaydı.

OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1’in ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması, AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılmaktaydı. Ağırlıklandırmanın etkisi ile, varsa değeri 500 olan OBP değişmiyor ancak değeri 500’ün altında olan OBP’lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artıyordu.

Her aday için hesaplanmış olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA), 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılıyor ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanıyordu. Eski uygulamaya ile başarılı okulların sınavdaki genel başarısı  bireysel başarıyı olumlu etkiliyor ve  bu okullardaki  öğrenciler puan avantajı sağlıyordu.

ÖSYM’NİN AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012-ÖSYS Kılavuzu’nun güncellenerek yeniden yayınlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2012-2013 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde uygulanacak kuralları içeren 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda; kılavuzda yer alan kuralların yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebileceği, böyle durumlarda izlenecek yolun ve sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ile gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgilerin ÖSYM’nin Internet sayfasından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmiştir.

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan puan hesaplama, değerlendirme ve yerleştirmeye ilişkin temel ilke ve kurallar, söz konusu Kanunun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri uyarınca yeniden düzenlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. “

İndir

Dosya Adı: Güncellenen Kılavuz

438105

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY