BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bitmeyen kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren şimdi de meme kanserini teşhis eden sütyen...

Bu yıl on altıncısı düzenlenen “Assos’ta Felsefe” etkinliği Çanakkale’de Antik Assos kentinde...

Tüm üniversite öğrencilerine final sınavları sonrasında bütünleme sınavları hakkı geliyor. YÖK...

Türk Eğitim Dereği 2003-2004 eğitim-öğretim yılından bu yana Tam Eğitim Bursu ile TED okullarına...

Son Haberler

Türkiye, OECD verilerine göre 6-15 yaş aralığında öğrenci başına yapılan harcamada, 19 bin 821 dolar ile en son sırada yer almaktadır. Lüksemburg ise 197 bin 598 dolar ile ilk sırada yer alıyor. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2012-2013 Türkiye Eğitim Atlası, basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya, TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Ziya Selçuk ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

Türkiye’deki eğitim sistemini makro düzeyde, genel bir bakış ile değerlendirmek isteyen araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen tüm yurttaşlar için yeni ve önemli bir kaynak olarak nitelendirilen Türkiye Eğitim Atlası, paylaşılmış istatistikleri harita, grafik ve tablo gibi görsellerle zenginleştirerek bilgiye erişimi ve anlamayı kolaylaştıracak biçimde hazırlandı.

ATLASTA YER ALAN BAZI BİLGİLER

- Türkiye’de evlerinde eğitim kaynağı az düzeyde olan öğrenci oranı yüzde 54. Bu oran uluslararası ortalamada yüzde 21, Rusya Federasyonu’nda yüzde 19.

- 4. sınıf düzeyinde temel beslenme eksikliği nedeniyle öğretimi aksayan öğrenci oranı Türkiye’de yüzde 74, uluslararası ortalamada yüzde 29, Rusya Federasyonu’nda yüzde 17.

- 4. sınıf düzeyini içeren okullarda kütüphanesi olmayan okul oranı Türkiye’de yüzde 24 iken, bu oran uluslararası ortalamada yüzde 13, Rusya Federasyonu’nda yüzde 1’dir.

- Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okul oranı yüzde 63 iken, bu oran uluslararası ortalamada yüzde 30, Rusya Federasyonu’nda yüzde 13’tür.

- 4. sınıf düzeyinde Türkiye’deki okulların sadece yüzde 38’inde disiplinsizlikten kaynaklı sorun yaşanmazken, bu oran uluslararası ortalamada yüzde 61, Rusya Federasyonu’nda yüzde 65’tir.

OECD VERİLERİNE GÖRE

- 2011 yılında Türkiye’deki yetişkin nüfusun yüzde 68’i ortaöğretim düzeyi altında eğitime sahip. OECD ülkeleri ortalamasında ise yüzde 25.

- 6-15 yaş aralığında öğrenci başına yapılan harcamada Türkiye, Lüksemburg’un onda biri düzeyinde. Harcama sıralamasında Türkiye 19.821 dolar ile son sırada, Lüksemburg 197.598 dolar ile ilk sırada yer almaktadır.

- Sosyal, kültürel ve ekonomik (ESCS indeksi) olarak alt düzeydeki (-1 altı) öğrenci oranı Türkiye’de yüzde 69, Rusya Federasyonu’nda yüzde 12, OECD ülkeleri ortalamasında ise yüzde 15’tir.

- 2011 yılında yetişkin kadın istihdam oranı Türkiye’de yüzde 31, Rusya Federasyonu’nda yüzde 72, OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 65, Avrupa Birliği ortalamasında ise yüzde 66’tır.

- 3-4 yaş nüfusunda bir eğitim kurumuna kayıtlı nüfus oranı Türkiye’de yüzde 12, Rusya Federasyonu’nda yüzde 73, OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 74, Avrupa Birliği ortalamasında ise yüzde 81’dir.

- 2000-2011 yılları arasında Türkiye’de 15-19 yaş arasındaki bireylerin eğitime katılımlarında 41 yüzde puan artış sağlanırken, bu oran Rusya Federasyonu’nda 7, OECD ülkeleri ortalamasında 8, Avrupa Birliği ortalamasında ise 6 yüzde puandır.

SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLEN KARARLAR

TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitim sisteminde sürekli yapılan değişikliklere örnek olarak şunları sıraladı:

- Bir yıl önce kıyafet serbestisi getirildi. Ertesi yıl vazgeçildi.

- Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının formasyon hakkı önce ellerinden alındı. İki hafta sonra karar değiştirildi. Sonuçta başvuruda bulunan 60 bin kişinin tümüne formasyon hakkı verildi.

- Haftalık ders saati geçen yıl 37 saate çıkarıldı, bu yıl tekrar 35’e indirildi.

- 4+4+4 ile 55 bin civarında sınıf öğretmeni bir günde başka branşa geçirildi. Sonra iptal edildi.

- Bu öğretim yılının başında önce öğretmen atamaları yapıldı, sonra seçmeli dersler seçtirildi. Seçmeli derslerle öğretmen uyumsuzluğu oluştu. Bu yıl önce dersi seçtirip sonra atama yapılacak.

- Eş tayini atamalarının yapılmayacağı kararı alındı, ancak özellikle askeri personele uygun olarak atamaların yapılmasına karar verildi.

- 718 öğrencinin SBS puanlarında yapılan hatanın düzeltilmeyeceği bilgisi iletildi, ancak geçen hafta mahkeme kararı ile düzenleme gerçekleştirildi.

-Norm kadroya esas ders saati 22 yapıldı, 1 yıl önce kadroya esas saat uygulamasından vazgeçildi.

-LGS, OKS, SBS-3, SBS-1, TEOG... Ortaöğretime giriş sınavları sürekli değişiyor.

MEB VE ÖSYM EĞİTİM VERİLERİ

- Tüm kademelerde özel okullardaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından daha fazladır.

- 2013 yılında 128.867 öğretmen açığı bulunurken, 1729 norm fazlası öğretmen var. Ancak bu sayı yanıltıcı olabilmektedir. Halen görevde olan on binlerce öğretmenin sınıf dışında, yönetici, uzman, görevli vb. konumlarda olması gerçek öğretmen açığı ve dağılımının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

- Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kız öğrencilerinin devamsızlıkları daha düşüktür, diğer bölgelerde bu oran neredeyse birbirine eşittir.

- Liseyi bitiremeyen erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından daha fazla

- Genel ortaöğretimde kız öğrencilerin okullaşma oranı erkeklerden daha yüksek.

- Mesleki ve teknik ortaöğretimde erkeklerin okullaşma oranları kız öğrencilerin üstündedir.

- Tüm bölgelerde erkek öğretim elemanı sayısı kadın öğretim elemanı sayısından daha yüksek iken, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki erkek ve kadın öğretim elemanı sayısı arasındaki fark oransal olarak daha fazladır.

TIMSS SONUÇLARINA GÖRE EĞİTİM

- Türkiye'de evlerinde eğitim kaynağı az düzeyde olan öğrenci oranı % 54. Bu oran uluslararası ortalamada % 21, Rusya Federasyonu'nda %19.

- 4. sınıf düzeyinde temel beslenme eksikliği nedeniyle öğretimi aksayan öğrenci oranı Türkiye'de %74, uluslararası ortalamada %29, Rusya Federasyonu'nda %17.

- 4. sınıf düzeyini içeren okullarda kütüphanesi olmayan okul oranı Türkiye'de %24 iken, bu oran uluslararası ortalamada %13, Rusya Federasyonu'nda %1'dir.

- Türkiye'de 4. sınıf düzeyinde dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okul oranı %63 iken, bu oran uluslararası ortalamada %30, Rusya Federasyonu'nda %13'tür.

- 4. sınıf düzeyinde Türkiye'deki okulların sadece %38'inde disiplinsizlikten kaynaklı sorun yaşanmazken, bu oran uluslararası ortalamada %61, Rusya Federasyonu'nda %65'tir.

 

TÜRKİYE EĞİTİM ATLASI’NI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY