BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Klimaların gerektiği gibi kullanılmaması hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sıcak havanın...

Kalbi besleyen, koroner arterler adı verilen üç damardan birinin veya dallarının tıkanmasına ve...

Sarımsağın insan sağlığına olan yararları saymakla bitmez. Birçok insan kokusundan dolayı...

Bilim adamları Viyana'da düzenlenen Uluslararası AIDS Konferansı çerçevesinde, kadınlarda düzenli...

Son Haberler

Sağlık çalışanları Türkiye genelinde iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Sağlık çalışanları adına yapılan açıklamada 19-20 Nisan 2011 tarihlerinde sağlık çalışanları tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. “Biz sağlık çalışanları bizim de bir parçası olduğumuz halkımızın sağlığından endişeliyiz. "Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın hizmeti üreten olarak

bizleri de, hizmetten yararlanan halkımızı da mağdur etmesini istemiyoruz. Bizler sağlıklı yaşamın ön şartı olan herkese güvenceli iş, güvenceli gelir yanı sıra sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bizler halkımıza daha iyi ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz. Bu taleplerin sahibi olarak ve desteklemek için sizlerin 19-20 Nisan'da acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına gelmemenizi, her ilde yapılacak etkinliklere katılımınızı bekliyoruz.” görüşüne yer verilen açıklamada sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanlarının; fazla iş yükü ile yıprandıkları, olması gerekenden uzun saatler çalıştıkları, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle ciddi tehlikelerle karşı karşıya oldukları belirtilmiştir.

Sağlık çalışanlarının kamuoyuna yaptıkları açıklama şu şekildedir:

Sağlık Çalışanlarının Halkımıza Çağrısıdır

Biz sağlık çalışanları bizim de bir parçası olduğumuz halkımızın sağlığından endişeliyiz. "Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın hizmeti üreten olarak bizleri de, hizmetten yararlanan halkımızı da mağdur etmesini istemiyoruz.

Halkımız için taleplerimiz çok somut ve net:

Her vatandaşımızın onuruyla çalışacağı, herkesin bir işinin olacağı, işsizlik tehdidi olmayan Güvenceli Çalışma yaşamı istiyoruz. Taşeronlaşma, sözleşmeli çalışma gibi güvencesiz çalışma biçimlerini reddediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için kendisine ve çocuklarına insanca yaşam koşulları sağlayacak bir Güvenceli Gelir talep ediyoruz. İstiyoruz ki bugün emeğiyle üretenler emekli olabilsinler, yaşlandıklarında kimseye muhtaç olmadan yaşayabilsinler. Tüm vatandaşlarımızın katkı, katılım payı ödemeden erişebilecekleri, ilave ücret ödemelerini gerektirmeyen bir Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti sunmak istiyoruz.

Ne yazık ki işi olmayan, aşı olmayan, sağlıklı koşullarda barınamayan insanlar sürekli hastalanırlar ve biz çaresiz kalırız. Bizler sağlıklı yaşamın ön şartı olan herkese güvenceli iş, güvenceli gelir yanı sıra sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bizler halkımıza daha iyi ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz. Bu taleplerin sahibi olarak ve desteklemek için sizlerin 19-20 Nisan'da acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına gelmemenizi, her ilde yapılacak etkinliklere katılımınızı bekliyoruz.

ÇOK SES TEK YÜREK

• BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK HALKIN SAĞLIK HAKKINI VE TALEPLERİMİZİ DAHAGÜÇLÜ HAYKIRMAKVE ISRARLITAKİPÇİSİ OLMAK İÇİN BİRARAYA GELDİK.

Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Laborantı, hizmetlisi, radyoloji teknisyeni/teknikeri, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, hemşiresi, diş hekimi, fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlığı teknisyeni, eczacısı, paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikologu, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü ... Hepsi ekibin bir parçasıdır. Her biri olmazsa olmazdır, her biri nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerlidir.

• SAGLIK HİZMETİNİ ÜRETEN BİZ SAGLIK ÇALIŞANLARI “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

PROGRAMI”NIN MAGDURU OLMAK İSTEMİYORUZ!

Sağlık çalışanı olarak bizler, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe dahi yansımayan, iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına mahkum edilmek istemiyoruz.

• İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!

Tüm sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını

Her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkanı verilmesini

• EMEGİMİZİN KARŞİLIĞ IOLAN KALICI VE GÜVENCELİ, YAŞAMIMIZI İNSANCA

SÜRDÜREBİLECEGİMİZ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İSTİYORUZ.

Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları olarak, fazla iş yükü ile yıpranmak, olması gerekenden uzun saatler çalışmak, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmek istemiyoruz.

Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almasını istiyoruz.

• SAĞLLKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!

• TOPLUMA EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAGLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ!

• BİZ, SAGLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI ÖRGÜTLERİ OLARAK; İNSANCA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY