BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini...

ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARININ ŞEKLİ VE NİTELİĞİ Sınavlar başlamadan önce komisyon...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer...

Milli Eğitim Bakanlığı; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü...

Son Haberler

Liselerde sınıf geçme koşulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan 7 Eylül 2013 tarihli  “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” ile değiştirilmiştir. Bu yönetmelikle okul bitiminde ve Eylül ayında yapılan “Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları” uygulamasına son verilmiştir. Böylece eğitim-

öğretim yılı sonunda ve Eylül ayında sınıf geçme olanağı kalkmıştır. Bunun yerine Kasım ve Nisan aylarında uygulanmak üzere sorumluluk sınavı uygulaması getirilmiştir.

12.SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYARI

Yeni yönetmeliğe göre, 12.sınıf öğrencilerinin dikkatli olmaları gerekmektedir. 12.sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına mezun olarak girebilmeleri ve üniversiteye kayıt olabilmeleri için sorumlu oldukları derslerden başarılı olmaları önemlidir. Bu açıdan Nisan ayında yapılan sorumluluk sınavlarına tüm öğrencilerin önem vermesi gerekiyor.

Yeni yönetmeliğe göre, yılsonunda 3 ten fazla başarısız dersi olan öğrenci sınıfta kalacak. İki kez sınıfta kalan öğrencinin okulla ilişiği kesilecek ve Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılacak.

Bir öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

DOĞRUDAN SINIF GEÇME

Ders yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

ORTALAMA İLE SINIF GEÇME

Bazı dersleri başarısız olsa da tüm derslerinin ağırlıklı ortalaması 50 olan öğrenciler sınıf geçer. Ortalama ile sınıf geçme şöyle hesaplanır:

A dersinin birinci dönem puanı ile ikinci dönem puanı toplanıp ikiye bölünür. Çıkan sonuç dersin yılsonu puanıdır. Bu puan ile A dersinin haftalık ders saati çarpılır. Çıkan sonuç A dersinin yılsonu ağırlıklı puanıdır. Bu işlem tüm dersler için yapılır. Her ders için elde edilen yılsonu ağırlıklı puanları toplanır. Bu toplam haftalık ders sayısına bölünür. Elde edilen sonuç 50 ve üzeri ise ortalama ile sınıf geçme koşulu sağlanmış demektir.

Ağırlıklı puan hesabı yapılırken notla değerlendirilmeyen dersler dikkate alınmaz.

Öğrencinin başarısız olduğu derslerden birisi, yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak bir ders ise, sınıfı yine geçer ancak bir tek bu dersten sorumlu geçmiş olur.

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI

Yeni yönetmeliğe göre; başarısız olduğu ders sayısı 3 olan öğrenci bu üç dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer. Ancak sorumlu geçilen ders sayısı geçmiş yıllar dahil olmak üzere altıyı geçemez.

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre Kasım ve Nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

SINIF TEKRARI

Öğrencilerden; doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

ÖZÜRLERİ NEDENEİYLE İKİ DÖNEM PUANI ALAMAYAN ÖĞRENCİLER

Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY