BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimdeki yeni düzenlemelere bağlı olarak Sınıf Geçme Ve Sınav...

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer...

Son Haberler

Danıştay 2.Dairesi, Anadolu Liselerine sınavsız öğretmen seçimini durdurdu. Oy birliği ile alınan kararla Anadolu Liselerine sınavsız olarak yapılan atamaların hukuki dayanağı ortadan kalkmış oldu. Kararın 19.12.2010 tarihinden bugüne kadar Anadolu Liselerine yapılan

sınavsız öğretmen atamalarını etkileyeceği belirtiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan yönetici atamalarının da bu karardan etkileneceği ifade ediliyor.

Bilindiği gibi MEB, 19.12.2010 tarihli yönetmelik değişikliğiyle, Anadolu Liselerine öğretmen seçimini yeniden düzenlemişti. Bu yönetmelik değişikliğinde, Fen ve Sosyal Bilimler ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim, Müzik, Beden Eğitimi öğretmenlerinin sınava dayalı olarak seçileceğini, Anadolu liselerine ise sınavsız öğretmen ataması yapılabileceğini düzenlemişti. Böylece Anadolu Liselerine öğretmenlerin sınavsız geçişleri sağlanmıştı. 19.12.2010 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik ile Anadolu Liseleri kapsam dışına çıkarılarak, bu liselere sınavla öğretmen atanması yürürlükten kaldırılmıştı. Anılan yönetmelikle Anadolu Liselerine sınavla atanmış öğretmenlere yeniden atama kapsamında fen ve sosyal bilimler liselerine atama hakkı tanınırken bu liselere yer değiştirme hakkı tanınmamıştı. Bu yüzden 2011 il içi yer değiştirme döneminde Anadolu Liselerine sınavla atanmış birçok öğretmen mağdur olmuştu. Bunun üzerine adı geçen yönetmeliğin iki maddesi için Danıştay’a dava açılmıştı.

GEÇMİŞ YILLARDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinde çalışan öğretmenlerle ilgili 2005 yılında da benzer bir durum yaşanmış ve 6300 dolayında öğretmen mağdur olmuştu. 2005/73 sayılı genelgeyle sınavsız olarak Anadolu Liselerine atanan öğretmenler, 2008 yılında Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği karar sonrasında çalıştıkları Anadolu Liselerinden ayrılarak değişik okullara atanmışlardı.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY