17012019Prş
Son Güncelleme:Çrş, 04 Temmuz 2018
Güncel:

YGS 2017 Pazar Günü Yapılıyor. Sınav Kurallarına Dikkat!


ygs 20172017 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da yapılıyor. 2 milyon 265 bin 902 adayın gireceği sınav tek oturumda yapılacak ve 160 dakika sürecek. Geçen yıl sınava 2 milyon 178 bin 563 aday katılmıştı. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri uygulanacak. Adaylara her bir testten 40'ar soru yöneltilecek.

 

Kimlik kontrolleri ve salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binada en geç saat 09:45’te hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav binasına 09:45’ten sonra hiçbir aday alınmayacaktır.

Adaylar, sınava gelirken yanlarında 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı veya Pasaport bulunduracaklardır. Sınava Giriş Belgesi ÖSYM'nin internet sayfasından elde edilecek. 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi renkli olabileceği gibi siyah beyaz da olabilir. YGS sınav giriş belgesinin siyah beyaz olabileceğini ifade eden ÖSYM, gözetmenlerin siyah beyaz çıktıda fotoğrafı net bir şekilde görebilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Üzerinde fotoğraf ve T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecek. 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak. Bu iki belgeyi yanında bulundurmayan aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacak. Görevlilerin kimlik belgesinden adayı tanımakta zorluk çekmeleri halinde kontrol için, adayların bir fotoğraflarını da yanlarında getirmeleri isteniyor. Fotoğrafın, son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması gerekiyor.

ADAYLARA YASAKLANANLAR

Adayların sınava gelirken yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, (alyans hariç) bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınava gelmeleri yasaklandı.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Adayların sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri gerekiyor.

SALONLARDA SAATLİ KAMERA

YGS’nin uygulandığı sınav salonlarında kayıt yapan saatli kamera bulunacak. YGS uygulanan salonlarda kamera ile kayıt yapılacak ve bu kayıtlar sınavdan sonra incelenecek. Kayıtlarda sınav kurallarına aykırılık, kopya görüntüsü söz konusu olursa adayların sınavlarını iptal edilecek.

TUVALET YASAĞI

Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır. Sınavın toplam süresinin 3/4’ü tamamlanmadan sınav salonundan ayrılan aday, bu süre doluncaya kadar sınav binası içerisinde bekletilecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ İNTERNETTEN ELDE EDİLECEK

YGS'ye girecek adayların sınava girecekleri yerleri internetten öğrenmeleri gerekiyor. YGS adaylarına sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. Her adayın, sınava gireceği yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendisinin edinmesi gerekiyor.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunuyor. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgenin renkli veya siyah beyaz çıktısını sınav günü yanlarında getirecekler. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVA GETİRİLECEK BELGELER

Adaylar sınava; 2017-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ ve NÜFUS CÜZDANI veya PASAPORTLARI ile kabul edilecektir.  Bunların dışında bir belge kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı için nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların mağduriyet yaşamamaları için 12 Mart 2017 Pazar günü saat 07.00-9.45 arası bazı il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

TC kimlik numarası, soğuk damga ve fotoğraf içeren eski nüfus cüzdanları da geçerli olacaktır.

SINAV SIRASINDA UYGULANACAK  KURALLAR

Adayların sınav süresince konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi malzemeler istemeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzeninin bozacak davranışlarda bulunmaları da yasaklar arasında yer alıyor. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecek ve sınavları iptal edilecek.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek.

YGS CEVAP KAĞITLARI VE SORU KİTAPÇILARININ DAĞITIMI

Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Cevap kâğıtlarının üzerinde adaylarca doldurulması gereken yerler bulunmaktadır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.

SORU KİTAPÇIKLARI POŞETLİ VERİLECEK

YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon başkanından istemelidir.

Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır.

Cevap kâğıdında soru kitapçık numarasının doğru yazılıp kodlanmadığı durumda adayın cevap kâğıdı, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Salon görevlileri adayın yazıp kodladığı bu bilgileri kontrol edecek ve adayın soru kitapçığı üzerindeki KAREKOD Etiketini, kitapçıktan ayırarak  Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaktır.

Her soru kitapçığının “SORU KITAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sınav bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacak. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin cevap kağıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilecek.

TESTLERİN SORU SAYISI VE İÇERİĞİ

YGS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri uygulanacak. Adaylara her bir testten 40'ar soru yöneltilecek. Türkçe testinde "Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili" 40 soru yer alacak. Sosyal Bilimler testinde, "Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular" bulunacak. 

Sosyal Bilimlerde Tarih'ten 15, Coğrafya'dan 12, Felsefe'den 8, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden veya ilave felsefe sorularından 5 soru yöneltilecek. Temel Matematik testinde adayların "matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü" ölçülecek. "Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı" soruların yer alacağı Fen Bilimleri testinde Fizik'ten 14, Kimya ve Biyoloji'den 13'er soru bulunacak.

2017 YGS VE LYS’DE NELER DEĞİŞTİ

Bu yıl YGS barajında önemli değişiklik yapıldı. Geçen yıllarda 140 olan baraj 10 puan arttırılarak 150'ye çıkartıldı. Yeni değişikliğe göre, barajı aşmak için eskiden 16 net soru yeterliyken, artık 20 nete ihtiyaç duyulacaktır. Barajı aşmak isteyen adaylar geçen yıla göre 4 soru daha fazla yapacak.

150 baraj puanı adaylara yalnızca açık öğretim ve yüksekokula girmek için yardımcı olacaktır. LYS sınavına girmek isteyen adaylar 180 baraj puanını almak zorundadır.

Okullarına 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan meslek liseliler için Y-YGS/LYS'de mesleki ek Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kaldırıldı. Her aday için hesaplanmış olan OBP, 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.

Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK İÇİN BAŞARI SIRASI BARAJI GETİRİLDİ

2015 yılında Tıp Fakültelerine 40 bin, Hukuk Fakültelerine de 150 bin baraj sınırlaması getirilmişti. YÖK, 2017 yılında mühendisliğe de 240 bin başarı sırası barajı getirdi. Ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri bu barajdan muaf tutuldu. Mimarlığa ise 200 bin barajı getirildi. Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.  

TERCİH SAYISI 30'DAN 24'E DÜŞÜRÜLDÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tercih sayısını 30'dan 24'e düşürdü. Bilinçli tercih yapılmasını sağlamak amacıyla getirilen bu değişiklik, adayların açıkta kalma endişesiyle tercih yapıp, sonradan vazgeçmelerini engellemeyi de hedefliyor.

BAZI BÖLÜMLERİN PUAN TÜRÜ DEĞİŞTİRİLDİ

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYS) Kılavuzunda Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler gibi bazı bölümlerin puan türlerinde değişiklik oldu. Değişiklik yapılan bölümler yalnızca bunlar değil. Örneğin TS-1 puan türünden öğrenci alan radyo ve televizyon, gazetecilik, reklamcılık, medya ve iletişim gibi öğrencilerin en çok ilgi duyduğu bölümlerin puan türleri TS-2 oldu. Böylece bunlara girebilmek için YGS'de Türkçe, Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) Türk Dili ve Edebiyatı testlerindeki başarı daha belirleyici oldu, matematiğin etkisi azaldı.

LYS TESTLERİNE KISA CEVAPLI SORULAR EKLENDİ

30 geometri ve 50 matematik soruları birleştirilerek 80 soruluk matematik testi haline getirildi. LYS testlerine toplam 12 kısa cevaplı soru eklendi. Kısa cevaplı sorularda yanlış doğruyu götürmeyecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı YGS'de her test için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacak. Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecek.

YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor.

ÖSYM TARAFINDAN GÜNCELLENEN SINAV KURALLARI

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerin sınav binalarına ve sınav salonlarına alınmalarında ve sınavın uygulanmasına yönelik aşağıdaki güvenlik önlemleri uygulanacaktır:

 1. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 2. Adaylar sınavın yapılacağı binaya, üzerinde sınava gireceği merkez, bina, salon, sıra numarası bilgileri ile fotoğrafının yer aldığı Sınava Giriş Belgesi ile alınacaklardır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.  Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden edineceklerdir. Adaylar, İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön ve arka yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler dışında yazı, resim, işaret vb. bulunan aday sınava alınmayacak, sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.  
 3. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgeleri yanında olmadığı hâlde veya kurallara uygun olmayan belgeler ile Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda aday sınava alınmış bile olsa, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Bir istisna olmak üzere, yaşları nedeniyle Askerî Lise Sınavı (ALS) adayları nüfus cüzdanında fotoğraf olmadan da sınava alınabilecektir.
 4. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir. Adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
 5. Sınavın yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
 6. Sınavdan önce tüm sınav yapılacak binalar emniyet görevlileri ve bina sınav görevlileri tarafından detaylı biçimde aranacak ve bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilecektir.
 7. Sınav süresince, sınav binasında Bina Sınav Sorumlusu ve emniyet görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunmayacaktır.
 8. Sınav başladıktan sonra, sınavın toplam süresinin 3/4’ü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 160 dakika olan sınavda 120 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaklardır.
 9. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet, su vb. ihtiyaçları için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır. Sınavın toplam süresinin 3/4’ü tamamlanmadan sınav salonundan ayrılan aday, bu süre doluncaya kadar sınav binası içerisinde bekletilecektir.
 10. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, sağlık nedeniyle yanlarında bulundurmaları zorunlu araç-gerecin veya ilacın sınav salonuna alınmasını talep eden adaylar bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile ÖSYM’ye kılavuzda belirtilen süreler içerisinde bildirecekler ve kendilerinin özel bir sınav binasında sınava alınmalarını talep edebileceklerdir.
 11. Sınav binalarında hiçbir eşya görevlilerce emanet olarak kabul edilmeyecektir.
 12. Sınav kurallarına aykırı davrananlar hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Sınav binası girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların; çanta, cüzdan ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınav binasına 09:45’ten sonra hiçbir aday alınmayacaktır.

                                                                                                                                               ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             ÖRNEK CEVAP KAĞIDI

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

 1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın veya var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY