BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2011-2012 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarına...

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi(TEOG) doğrultusunda lise tercih ve yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağını belirleyen kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre, tercihlere esas kontenjan tabloları 4 Temmuz 2014 tarihinde, 8. sınıf yerleştirmeye esas puanları da 7 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek. Tercihler 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme sonuçları ve kesin kayıtlar ise 22 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak. “2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Ve Yerleştirme E-Kılavuzu” nu eklenmiş dosya olarak sitemizden indirebilirsiniz.

Anadolu Liselerine, Anadolu İmam Hatip Liselerine, Çok Programlı Anadolu Liselerine, Fen Liselerine, Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve Yerleştirme Esas Puanına (YEP) göre öğrenci alan özel okullara, 2014–2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin YEP'ine göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencileri YEP'e göre ve kayıt‐kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini https://www.meb.gov.tr, https://oges.meb.gov.tr veya https://aio.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan "Yerleştirme İşlemi Tercih Formu"nu doldurarak yapacak.

Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine "Yerleştirme İşlemi Tercih Formu"nu 7 Ağustos mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak. Tercihlerden öğrenci velisi sorumlu olacak.

TEOG-2014 TABAN PUANLARI LİSE YERLEŞTİRME PUANLARI VE KONTENJANLARI BLİGİLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

YURT DIŞINDAN SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e‐okul sisteminde kayıtlı ise https://www.meb.gov.tr veya https://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Bu imkanı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini https://www.meb.gov.tr veya https://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan "Yerleştirme İşlemi Tercih Formu"nu doldurarak yapacak. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine "Yerleştirme İşlemi Tercih Formu"nu 7 Ağustos mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin tercihlerinden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Öğrenci velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada, tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile GSM(cep) telefon numarasını yazacak. Okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacak.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda (2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e‐Kılavuzunda) belirtilen hükümlere göre yerleştirme işlemleri yapılacak. Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuz hükümleri doğrultusunda işlem yapacak.

ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Kılavuza göre, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında ortaokul 8. sınıfı başarıyla tamamlayan, başvuru yapılacak okulun kayıt‐kabul şartlarını taşıyan ve YEP'e sahip olan öğrenciler ortaöğretim okullarına başvurabilecek.

ÖZEL OKULLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Resmi okullarda (Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri Bünyesindeki Anadolu Liseleri İle Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunuyor. İlgili mevzuata göre Türkiye'de öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılacak.

Özel okullarda (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri programı uygulayan özel liseler) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmuyor. Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk yüzde 5'lik dilim içerisinden alacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk yüzde 5'lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk yüzde 5'lik dilimden karşılayabilecek.

YEP'e göre öğrenci alan tüm resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde kayıtlar anadolu meslek lisesi programına alan tercihi olmaksızın yapılacak. 10'uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9'uncu Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacak. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacak. 9'uncu sınıfın sonunda anadolu teknik programına geçiş şartları, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilgili genel müdürlük tarafından ayrıca açıklanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ (A ve B GRUBU TERCİHLERİ)

8. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecek.  Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8'inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek. Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacak. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 tercih alınacaktır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacak. Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri, Bakanlığın https://www.meb.gov.tr, https://oges.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre öğrenci velisi tarafından 31 Temmuz-8 Ağustos arasında en fazla 15 tercih olmak üzere yapılacak. Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde, en az 4 okul türü zorunlu olarak seçilecek. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu"na bağlı kalarak yapacak. (08 Ağustos 2014 saat 17:00'ye kadar) Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan öğrenciler hariç, "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu" ve "Tercih Başvuru Bilgileri Formu” telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığımıza gönderilmeyecek. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı andan itibaren öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Başvuru Bilgileri Formu"nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek.  Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlemler ve bilgilendirmeler https://www.meb.gov.tr, https://oges.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden yapılacak. Tercih başvurusu bir kez yapılacak. Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacak. Kılavuza göre, tercihte bulunan bütün öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, öncelikle okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihlerine, puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yapılacak.  Okul tercih kodlarına göre yapılmış A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler: öğrencinin ikamet adresi, yerleştirmeye esas puanı (YEP), tercih önceliği, okul kontenjanı ve okulun A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih edeceği okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecek. Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve B grubu  tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri: öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, okul kontenjanı, okulların A grubu yerleştirme taban puanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

KESİN KAYITLAR SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK YAPILACAK

Yerleştirme işlemi sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak ve yedek yerleştirme yapılmayacak. Yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra resmi ve özel okulların açık kalan kontenjanlarına ortaöğretim yönetmeliğinin nakil esasları doğrultusunda, yerleştirmeye yönelik nakil yoluyla öğrenci kaydedilecek. Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre, özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, yetenekleri, sağlık ve ikamet durumları dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı doğrultusunda dengeli bir şekilde yerleştirilecek. Özel okullarda öğrenimi süresince burslu okutulan öğrenci başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecek.  Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, puan üstünlüğü esasına göre öğrencilerin YEP’ine ve tercih başvurularına göre Bakanlıkça belirlenmiş kontenjanlara yapılacak.

ÖNCELİK A GRUBU TERCİHLERDE

Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, öğrencilerin okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihleri öncelikli olmak üzere ve okul türlerini içeren B grubu tercihlerine göre yapılacak. Öncelikle, öğrencilerin 15 adet okul tercih kodlarına göre oluşturdukları tercihlerini içeren A grubu tercih başvurularına göre yerleştirme işlemi puan üstünlüğü esasına dayalı olarak öğrencilerin YEP'ine, tercih başvurularına göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yapılacak. A grubu yerleştirmelerin sonunda tercih ettiği okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler, bu okullara kesin kayıtlı sayılacak. A grubu tercihlerine yapılan yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre, ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecek. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacak.

B GRUBU TERCİHTE ÖNCELİK İKAMET ADRESİ

Öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.  Öğrencinin ikametinde istediği okul türünde puan üstünlüğüne göre, boş kontenjanı olan birden fazla okula yerleşmesi durumunda okullar arasından A grubu yerleştirme sonucunda taban puanı en yüksek olan okula yerleştirme yapılacak. B grubu yerleştirmelerin sonunda adresine yakın okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacak.

DEVAMSIZLIKLAR ÖNEMLİ

YEP'lerin eşit olması halinde 8. sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), bunun da eşit olması halinde sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflarda YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitlik bozulmaz ise okula devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı dikkate alınacak. YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 22 Ağustos'ta https://www.meb.gov.tr, https://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

NAKİL İŞLEMLERİ

Yerleştirmeye yönelik nakil istekleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacak. 25-28 Ağustos'ta  (saat 17.00’ye kadar) nakil müracaatları alınacak. 29 Ağustos saat 19.00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacak.  Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecek. Yerleştirmeye yönelik nakil müracaatları haftalık olup, her bir periyot için nakil müracaatı ayrı ayrı yapılacak. Nakil işlemleri, okulların ilan edilen boş kontenjanları için yapılacak. Nakil yerleştirme döneminde, başka bir resmi/özel okula nakil talebinde bulunan öğrencilerden boşalacak kontenjanlar bir sonraki haftanın boş kontenjan listesinde yer alacak.  Ekim ayı itibarıyla yapılacak nakillerde eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacak. Özel okullara geçmek isteyen öğrenciler, yukarıda bahsedilen nakil sürecine bağlı kalmaksızın istedikleri zaman nakil başvurusunda bulunabilecek.

TEOG YERLEŞTİRME TAKVİMİ

4 TEMMUZ: Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı.

7 TEMMUZ: 8. sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) ilanı.

31 TEMMUZ-8 AĞUSTOS: Tercihlerin alınması (Saat 17.00’ye kadar).

22 AĞUSTOS: Yerleştirme sonuçlarının açıklanması.

 25 -28 AĞUSTOS: Nakil başvuruları alınması

29 AĞUSTOS: Nakil işlemleri saat 19.00’da bitecek.

15 EYLÜL: Okulların yeni eğitim-öğretim yılına başlaması.

EYLÜL SONU: Ay sonuna kadar haftalık aralıklar halinde nakil işlemleri sürecek.

TERCİH VE KAYIT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR

Bu yıl başta Anadolu ve Fen Liseleri olmak üzere ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ilk kez uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullardan liselere yerleştirme kurallarını tümüyle değiştirip yeniden düzenledi. Farklı listeler, okul türleri tercihleri, evine en yakın okula otomatik kayıt, nakil uygulamaları gibi farklı yerleştirme kurallarının uygulanacağı bu sistemle ilgili bilinmezliklerin çokluğu nedeniyle ailelerin kafası karışık. Velilerin, çocuklarının istemedikleri okullarda okumak zorunda kalmaması için hata yapmamaları gerekir. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan veya yapılacak olan açıklamaları sürekli izlemeleri gerekmektedir.

BAKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğrenci velileri Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili tereddüt ettikleri konularla ilgili bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının Alo 147 telefon hattını kullanabilirler. Ayrıca bakanlığın  https://www.meb.gov.tr  , https://oges.meb.gov.tr , https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinin izlenmesinde yarar vardır.

 MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Faks numarası: 0(312) 497 40 39 - 499 40 63

 

İndir

Dosya Adı: 2014-Teog Kılavuzu

129073

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY