Eğitim Müfettişlerine Rotasyon

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlandı.  Yeni yönetmelikle birlikte eğitim müfettişlerinin çalışmaları ve atanmalarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Müfettişlerin,

aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri 8 yıldan fazla olmayacak. Bulundukları ilde kesintisiz 8 yıl süreyle görev yapanların görev yerleri, bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilecek. 8 yıllık sürenin hesaplanmasında 1 Eylül tarihi dikkate alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, eğitim müfettişleri başkanlığının görevleri, yetkileri ve sorumluluklarıyla, eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmeleri, bunların görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının nitelikleri, sınavları ve yetişme şekilleri, atanmaları, yer değiştirmeleriyle, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

EKLER:
Dosya AdıDosya BoyutuGüncelleme
Bu dosyayı indir (Egitim_Mufettisleri_Yonetmeligi.pdf)Eğitim Müfettişlerine Rotasyon321 kB13/02/2013