Üniversite Öğrencilerine Af Onaylandı

Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen düzenleme TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme, üniversitelerden her ne sebeple olursa olsun atılan öğrencilere, yeniden öğrenimlerine devam etme olanağı sağlıyor.1980 yılından önce üniversiteden atılan öğrenciler de af kapsamına dahil edildi. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, her

ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler. Başvuru süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Affa, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğrenim kurumlarından atılan öğrenciler de eklendi.

YATAY GEÇİŞ İÇİN KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Düzenlemenin getirdiği haktan yararlanacaklara yatay geçiş konusunda da bazı kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamda, ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği okulun taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim senatolarının uygun görmesi halinde bu ilde bulunan üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecekler. Ayrıca, bu durumda olanlar, istedikleri takdirde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarında da eğitimlerine devam edebilecekler.