BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Devlet memurlarına, yerleşim yeri değişikliği ile başka yerlere atandıklarında yolluk ödenir....

Son Haberler

Devlet memurlarına, yerleşim yeri değişikliği ile başka yerlere atandıklarında yolluk ödenir. Yolluk ücretinin hesaplanmasında kullanılan katsayılar her yıl bütçe kanunu ile belirlenir. Memurun alacağı yolluk hesaplanırken bazı ölçütler kullanılır. Bunların bazıları şöyledir: Yol mesafesi, taşıt ücreti, yevmiye, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sayısı, kadro derecesi. Haberimizde bir örnek yolluk hesabı da bulunmaktadır.

Yolluk hesaplanırken dört ödeme kalemi kullanılır:

  1. YOL MESAFE ÜCRETİ
  2. TAŞIT ÜCRETİ
  3. GÜNLÜK YEVMİYE
  4. YOLCULUK GÜNLERİNE AİT YEVMİYELER

YOL MESAFE ÜCRETİ HESABI

Yalnız memurun kendisi için; her bir kilometre başına yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. Böylece, kilometre veya deniz mili mesafesinin çarpım katsayısı belirlenmiş olur.

Aylık derecesi 1-4 arası olanlar için bu katsayı; (39,85 x 5)/ 100= 1,9925

Kadro derecesi 5-15 arası olanlar için bu katsayı; (36,25 x 5)/ 100= 1,9375

TAŞIT ÜCRETİ

Taşıt ücreti için şehirlerarası otobüs ücreti dikkate alınır. Bunun için rayiç bedeli belgesi alınması gerekir. Rayiç bedeli belgesi genellikle otogar müdürlüklerinden alınmaktadır.

GÜNLÜK YEVMİYE

Memurun kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 (yirmi) katı, yolluk ödemeye uygun her aile bireyi için yurt içi gündeliğinin 10 (on) katı yevmiye ödenir. (Toplam miktar yurt içi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz).

Yolluk almaya uygun aile bireyleri; yolluk hesaplaması anında memurun evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, bakmakla yükümlü olduğu anne-babası veya alt soy ile kardeşleridir.

2018 verilerine göre,  aylık/kadro derecesi 1-4 arasında olanlar 39,95 TL ve aylık/kadro derecesi 5-15 arasında olanlar da 38,75 TL yevmiye alırlar.

YOLCULUK GÜNLERİNE AİT YEVMİYELER

Yolculuğun devam ettiği saatler 24’e bölünerek hesaplanır. Eğer güne çevrilemeyen kısım varsa ( bir dakika bile olsa) bir gün kabul edilir.

Örnek Hesaplama:

A ilinden B ilçesine ataması yapılan bir memurun durumu şöyle olsun:

Derecesi: 6/1

Yol: 1000 km

Taşıt Ücreti: 110 TL

Evli ve eşi çalışmıyor

İki çocuklu ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimse yok.

20 x 38,75 = 775 TL (memurun alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 TL (memurun eşi için alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 TL(memurun 1.çocuk için alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 TL (memurun 2.çocuk için alacağı yevmiye)

1000 x 1,9375 = 1937,5 TL (yol mesafe ücreti)

110 x 4 = 440 TL (taşıt ücreti)

38,75 x 4 = 155 TL (24 saate kadar olan yolculuk süresi için alacağı yevmiye)

775 + 387,5 + 387,5 + 387,5 + 1937,5 + 440+ 155= 4470 TL yolluk alır.

Hesaplanan bu tutar üzerinden %0,759 oranında damga vergisi kesilir.

comment

YORUM YAPIN

1000 karakter kaldı.


MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY