YGS-LYS

Üniversiteye yerleştirmede Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı uygulaması kaldırıldı. ÖSYM’nin güncelleyerek 29.05.2012 tarihinde yayınladığı 2012-ÖSYS Kılavuzu’na göre sınavda okul başarısının yerleştirme puanına olan katkısı ortadan kalktı. Yeni uygulamaya göre öğrencinin bireysel başarısı ön plana çıktı.  YÖK söz konusu uygulamanın 2012

yılından itibaren geçerli olmasını kararlaştırdı ancak yapılan itirazlar sonucu Danıştay’ın aldığı karar gereği uygulama 2013 yılına ertelendi. Bu uygulamanın,  öğrencilerin başarılı okullardan, özellikle Fen ve Anadolu Liseleri’nden kaçışını başlatacağı belirtiliyor. Yapılan değişiklikle üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yalnızca bireysel başarı dikkate alınacak. Okulun sınavdaki başarısına göre öğrencinin puanının ağırlıklandırılması yani AOBP uygulaması son buldu.

UYGULAMA 2013 YILINA ERTELENDİ

Bilindiği gibi kamuoyundaki büyük tepkilere rağmen YÖK, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulamasının kaldırılmasında ısrar etmiş ve yeni puan hesaplama yönteminin 2012 yılından itibaren geçerli olacağını duyurmuştu. Ancak Danıştay’ın “ Puan hesaplama sisteminde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı kullanılması” gerektiği yönündeki kararı üzerine YÖK ve ÖSYM önceki kararlarıyla açıkça çelişen bir karar aldı. Yükseköğretime yerleştirme puanının hesaplanmasında Ortaöğretim Başarı Puanını (OBP) getiren ancak daha sonra 2012 yılında yapılan sınavda eski sistem olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına (AOBP) dönülmesi için yasa çıkaran TBMM’ye rağmen bunu uygulamama kararı alan YÖK ve ÖSYM, Danıştay’ın işaret ettiği “anayasal zorunluluk” nedeniyle yeni bir adım attı. YÖK Genel Kurulu, Danıştay kararının ortaya çıkması üzerine , “2012 yılına münhasıran AOBP’nin uygulanacağını” duyurdu.

Danıştay kararı üzerine YÖK Genel Kurulu 18 Temmuz 2012 günü toplanarak, 2012-ÖSYS Kılavuzu’nun ortaöğretim başarı puanını düzenleyen “6. kısmıyla” ilgili yeni düzenleme içeren bir karar aldı. Kurulda, Danıştay kararı uyarınca, 2012 yerleştirme işlemlerinde YÖK’ün 30 Kasım-1 Aralık 2011’de yayımlanan 2012-ÖSYS Kılavuzu’nun ilk halinde öngörülen hesaplama yönteminin yani AOBP’nin uygulanması karara bağlandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Anayasa’nın 138. ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin, “idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarıyla nihai karalarının, idari makamlarca uygulanmasının amir olduğu” bilgisine yer verildi.

YÖK’ün bu kararı üzerine ÖSYM, 16 Temmuz 2012’de ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yeniden düzenleyerek adayların bilgisine sundu.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)  DİKKATE ALINACAK

Yeni değişikliğe göre artık okulların başarısı yerleştirme puanlarında etkili olmayacak. Çünkü okul başarısının büyük önem kazandığı Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) artık olmayacak. Bunun yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yani öğrencinin diploma notu dikkate alınacak. Bu notun da yüzde 12’si yerleştirme puanına eklenecek. 2012-ÖSYS Kılavuzu’nda “Tüm adayların yerleştirme puanları hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanları 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır.”  ifadesi yer almaktadır.

Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (0,12) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Yeni uygulamaya göre, eskiden ortaöğretim bitirme başarı notlarının en küçüğü 100 en büyüğü 500 iken bu kez en düşüğü 250 en büyüğü de 500 olarak hesaplanacak. Bu puanın da yüzde 12’si öğrencinin sınavdan aldığı puana eklenecek. Böylece öğrenciler OBP’den en düşük 12, en yüksek 60 alırken, bu kez en düşük 30, en yüksek 60 alacak. Bir başka ifadeyle; bir öğrenci okulun en düşük ortaöğretim başarı puanına sahipse  250x0,12=30 puan alacak, en yüksek ortaöğretim başarı puanına sahipse 500x0,12=60 puan alacaktır.

ÖNCEKİ UYGULAMAYA GÖRE AOBP VE YERLEŞTİRME PUANI

Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) hesaplandıktan sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanmaktaydı.

OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1’in ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması, AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılmaktaydı. Ağırlıklandırmanın etkisi ile varsa değeri 500 olan OBP değişmiyor ancak değeri 500’ün altında olan OBP’lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artıyordu.

Her aday için hesaplanmış olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA), 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılıyor ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanıyordu. Eski uygulamaya ile başarılı okulların sınavdaki genel başarısı  bireysel başarıyı olumlu etkiliyor ve  bu okullardaki  öğrenciler puan avantajı sağlıyordu.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY