BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Klimaların gerektiği gibi kullanılmaması hastalıkları da beraberinde getiriyor. Sıcak havanın...

Kalbi besleyen, koroner arterler adı verilen üç damardan birinin veya dallarının tıkanmasına ve...

Sarımsağın insan sağlığına olan yararları saymakla bitmez. Birçok insan kokusundan dolayı...

Bilim adamları Viyana'da düzenlenen Uluslararası AIDS Konferansı çerçevesinde, kadınlarda düzenli...

Sağlıklı Yaşam

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren  "Aile Hekimliğinde Ödeme ve Sözleşmeleri Düzenleyen Yönetmelik" ile bir dizi yenilik getirildi. Yeni yönetmelikle; 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca

Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Aile

Hekimliğinde Ödeme ve Sözleşmeleri Düzenleyen Yönetmelik ile getirilen değişikliklerin önemli olanları şu şekildedir:

1.  Sözleşmenin süresi ve dönemi bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır.

2.  Ebe, hemşire, toplum sağlığı teknisyeni yanında acil tıp teknisyenlerinin de aile hekimliğinde görev almalarına imkân tanınmıştır.

3.  Uygulamada görev alıp 65 yaşını aşan sağlık personelinin görevini yapmasına engel olacak bir sağlık sorununun olmadığını belgelemek şartıyla 75 yaşına kadar çalışmasına imkan tanınmıştır.

4.  Entegre sağlık hizmeti kavramı getirilmiştir.

5.  Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır; önceki düzenlemede ölüm, evlilik, doğum izni gibi mazeret izinleri bulunmazken yeni yönetmelikte bu izinler eklenmiştir.

6.  Annelerin bebeklerini emzirebilmesi için doğumdan sonraki bir yıllık sürede günde 1,5 saat süt izni hakkı verilmiştir.

7.  Sağlık çalışanlarının hastalık raporları ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

8.  Denetlemelerin nasıl yapılacağı, denetlemeler sonucunda yapılacak işlemlerle ilgili hususlar açık bir şekilde düzenlenmiştir.

9.  Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin feshi halinde hangi müeyyidelerin uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

10.  Etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunan kişilerin sözleşmelerinin sona erdirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

11.  Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına kayıtlı kişi sayısına göre yapılan ödeme modelinden farklı katsayı uygulanması esası getirilerek, hizmet verilenlerin iş yüküne göre daha adil bir ödeme modeline geçilmiştir. Gebeler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar gibi sağlık hizmetleri bakımından özellikli gruplar için daha fazla ödeme yapılacaktır.

12.  Aile hekimliği uzmanlığının özendirilmesine yönelik olarak; uzman aile hekimlerinin aldıkları ücretler artırılmıştır.

13.  Meslek yüksek okul mezunu aile sağlığı elemanlarına aylık 180 TL olmak üzere, aile sağlığı elemanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır.

14.  Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti ödemeleri ilçe esaslı yeni skalaya göre ödenecek olup bu uygulama ile daha fazla aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bu ödemeden faydalanacaktır.

15.  Gezici sağlık hizmeti için verilen gider yardımında yeni düzenleme yapılarak ödemeye esas olan gezici hizmet nüfusu sınırı 500 den 100'e düşürülerek daha fazla aile hekiminin gider yardımından faydalanması sağlanmıştır.

16.  Gezici sağlık hizmetinin sunulmasında aile hekiminin talebi doğrultusunda müdürlüğün hizmetindeki operasyonel araçların aile hekimlerinin gezici sağlık hizmetinde kullanılmasına imkân veren düzenleme yapılmıştır.

17.  Yeni düzenleme ile aile sağlığı merkezi giderleri için yapılan ödeme iki bölüme ayrılmıştır.

18.  Ödeneğin yarısı aile hekimlerinin asgari giderleri (kira, elektrik, su, telefon-ADSL, yakıt, temizlik, pansuman malzemesi vb.) için doğrudan ödenecektir. Bu ödeme yapılırken illerin pahalılık endeksi de dikkate alınacaktır.

19.  Aile sağlığı merkezi giderleri için yapılan ödemenin ikinci bölümü ise merkezin fiziki imkânlarının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi halinde aşamalı olarak ödenecektir. Bununla birlikte aile hekimliği uygulamasına geçen il de aile sağlığı merkezi giderleri 6 ay süreyle herhangi bir bölümlendirme yapılmadan ödenmeye devam edilecektir.

20.  Aşılama, gebe ve bebek-çocuk takibi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin eksik uygulanması halinde yapılacak performans kesintisi yeniden düzenlenmiştir.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY