17062019Pzt
Son Güncelleme:Çrş, 04 Temmuz 2018
Güncel:

REHBERLİK

Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

2012-ÖSYS'ye başvuran her aday için, adayın mezun olacağı/olduğu okul, mezuniyet yılı ve diploma notu/puanı kullanılarak bir Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanır. OBP okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/puanları içindeki yerine göre değişir ve değeri en az 100, en çok 500 olmaktadır.

OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notunun/puanlarının dağılımı, varsa çok düşük notlar ile varsa en büyük diploma notu/puanındaki yığılma dikkate alınmaktadır. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek diploma notu/puanına sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP’leri 500’ün altına inmektedir. Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) hesaplandıktan sonra bu puanlar ağırlıklandırılarak her aday için 3 tane Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanmaktadır.

OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1’in ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması, AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılmaktadır. Ağırlıklandırmanın etkisi ile, varsa değeri 500 olan OBP değişmiyor ancak değeri 500’ün altında olan OBP’lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artmaktadır.

AOBP VE YERLEŞTİRME PUANI

Her aday için hesaplanmış olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA), 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına katılmakta ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 45. maddesinin (a) fıkrasına ve 3708 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 21'e göre, bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilen ek puanlar yerleştirme puanlarına eklenmektedir. Bu alanlar Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

2011-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2012-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülmektedir. Sınavsız Geçiş ile 2011-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.

ÖNEMLİ UYARI: ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMA BİÇİMİ DEĞİŞTİ. GÜNCEL BİLGİLERE BU HABERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 


KPSS Nedir - Ne Zaman - Nasıl Yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından her yıl kamu kurumlarına ilk kez atanacaklar için düzenlenen bir sınavdır.  KPSS’ye;  lisans, ön lisans, lise mezunu ya da sınav geçerlilik süresi içinde (iki yıl) mezun olabilecek durumdaki adaylar girebiliyor.

Kamu kurumlarına atanacak tüm personeli belirlemek amacıyla ilk olarak 1999 yılında uygulamaya konan sınav; 1999 ve 2000 yıllarında DMS (DevletMemurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) ve 2002 yılından itibaren de KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adıyla yapılmaktadır.

KPSS/A – KPSS/B KADROLARI

KPSS; KPSS A, KPSS B, KPSS Öğretmenlik olmak üzere üç kategoride ve toplam 4 oturumda yapılmaktadır. İki oturum Cumartesi, iki oturum da Pazar günü uygulanmaktadır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak personeli içerir.

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personeli içerir.

Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik1. maddesinin 3. Fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları yukarıdaki kadroların kapsamı dışındadır.

KPSS A Grubu atamalarında yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti. Nisan 2011 tarihinde yapılan değişiklikle yaş sınırı 35 olarak belirlendi.

 

Telefon Alan Kodları

 

Türkiye'deki tüm illerin telefon alan kodları bilgilerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz. Sorular PDF formatındadır.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY