05072022Sal
Son Güncelleme:Cts, 23 Nisan 2022
Güncel:


REHBERLİK

KPSS Nedir - Ne Zaman - Nasıl Yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından her yıl kamu kurumlarına ilk kez atanacaklar için düzenlenen bir sınavdır.  KPSS’ye;  lisans, ön lisans, lise mezunu ya da sınav geçerlilik süresi içinde (iki yıl) mezun olabilecek durumdaki adaylar girebiliyor.

Kamu kurumlarına atanacak tüm personeli belirlemek amacıyla ilk olarak 1999 yılında uygulamaya konan sınav; 1999 ve 2000 yıllarında DMS (DevletMemurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) ve 2002 yılından itibaren de KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) adıyla yapılmaktadır.

KPSS/A – KPSS/B KADROLARI

KPSS; KPSS A, KPSS B, KPSS Öğretmenlik olmak üzere üç kategoride ve toplam 4 oturumda yapılmaktadır. İki oturum Cumartesi, iki oturum da Pazar günü uygulanmaktadır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak personeli içerir.

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personeli içerir.

Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik1. maddesinin 3. Fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları yukarıdaki kadroların kapsamı dışındadır.

KPSS A Grubu atamalarında yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti. Nisan 2011 tarihinde yapılan değişiklikle yaş sınırı 35 olarak belirlendi.


Telefon Alan Kodları

 

Türkiye'deki tüm illerin telefon alan kodları bilgilerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY