30032023Prş
Son Güncelleme:Sal, 23 Ağustos 2022
Güncel:


Ortaöğretimde Doğrudan Sınıf Geçme Koşulları

DOĞRUDAN SINIF GEÇME

Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;

1- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50,

2- Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,

3- Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50

olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI

Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Bu uygulama, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmelikle değiştirilmiştir. Güncel bilgiler için TIKLAYIN.

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY